Ouderraad

Ouderraad

De Ouderraad (OR)

 
De ouderraad wordt gevormd door een aantal ouders. De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Tijdens de besprekingen zijn ook altijd een teamlid en de directeur aanwezig, om praktische en inhoudelijke zaken te kunnen overleggen.
 

Taken van de OR:

  • Helpen bij het organiseren van alle feesten, met behulp van draaiboeken (Sinterklaasfeest, Kerstdiner, Bonte Middag, Paaslunch, Sportdag, etc)
  • Meedenken met de MR en directie (denktank)
  • Organiseren van de luizencontroles
  • Innen van de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreisbijdrage
 

Vrijwillige ouderbijdrage


De ouderbijdrage is voor een school heel erg belangrijk. Van de ouderbijdrage worden de extra activiteiten betaald, zoals feesten en sportactiviteiten, die het schooljaar nog leuker maken. Het geld wordt o.a. besteed aan: 
  • Sinterklaas (de personen, de kleding, de aankleding, de cadeaus, het snoep en de overige versnaperingen).
  • Kerst (de versieringen en versnaperingen).
  • Aankleding van de school bij verschillende activiteiten
  • Eten en drinken bij verschillende (sport)activiteiten
  • Afscheidsfeest van groep 8
  • Jaarlijkse schoolfoto van de groep

De ouderbijdrage bedraagt dit jaar € 27,00 per kind.

De ouderbijdrage wordt niet gebruikt voor het schoolreisje/schoolkamp.
Hiervoor betaalt u een aparte bijdrage.


E-mailadres algemeen: info.obshetfluitschip@talenthoorn.nl
E-mailadres penningmeester: penningmeesterfluitschip@gmail.com
Bankrekeningnummer voor ouderbijdrage:
NL 25 INGB 0006 9915 24 t.n.v. Schoolfonds het Fluitschip
 

Leden van de ouderraad schooljaar 2019-2020:

Naomi Bieri                        moeder van Louna uit groep 5
Thamar Bieri-Eveleens     moeder van Sjors uit groep 8 en Niek uit groep 6
Ymke Swiers                      moeder van Lyanne uit groep 8 en Marieke uit groep 6
Mehmet Aktas                   vader van Kaya uit groep 8 en Zara uit groep 2
Martine Saelman              moeder van Bryant uit groep 5
Matthijs Spijkerman         vader van Diede uit groep 2

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!