Schoolgids 2020 2021

Schoolgids 2020 2021

Schoolgids 2020 2021


In de schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft over hoe wij het onderwijs inrichten. We vertellen hoe we samenwerken met ouders, hoe we de kwaliteit van ons onderwijs borgen. Als uw kind op Kindcentrum Het Fluitschip zit, krijgt u de praktische informatie in Ouderportaal. Dit is ons communicatiesysteem naar ouders.

Klik hier voor de schoolgids 2020 2021

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!